Disclaimer

A photo by Aaron Burden.UPNweb.me tilstræber at holde denne hjemmeside opdateret med korrekte informationer og oplysninger, men påtager os dog intet ansvar for tab som følge af fejlagtige eller manglende oplysninger på hjemmesiden, eller manglende tilgængelighed til hjemmesiden. Skønt vi tilstræber at opretholde en tidssvarende beskyttelse mod computervira og lignende, påtager vi os intet ansvar for hacker- og virusangreb med videre.

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer og opdateringer på hjemmesiden.

UPNweb.me
11/06/2017