Det er bare mig ...
Gennemse

Forbrugerombudsmanden

Sidste nyt fra Forbrugerombudsmanden.

Forbrugerombudsmanden er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med, at virksomheder overholder markedsføringsloven og anden forbrugerbeskyttende lovgivning.

Vigtigheden af at beskytte forbrugerne i den digitale verden

Forbrugerombudsmændene fra Finland, Danmark, Norge og Sverige understreger behovet for effektiv håndhævelse af forbrugernes rettigheder i den digitale verden. De nordiske forbrugerombudsmænd mødtes i Helsinki den 4.-5. maj for at udveksle erfaringer og diskutere forbrugerbeskyttelsen i lyset af den digitale udvikling. De nordiske…
Læs mere...

Forbrugerombudsmandens årsberetning

for 2016

I 2016 klagede flere end 4.000 forbrugere til Forbrugerombudsmanden. Knap 500 erhvervsdrivende og erhvervsorganisationer henvendte sig og ca. 100 sager blev taget op på Forbrugerombudsmandens eget initiativ. Det fremgår af Forbrugerombudsmandens årsberetning for 2016. Forbrugerombudsmanden afsluttede ca. 3.600 sager. Forbrugerombudsmandens…
Læs mere...

Forbrugerombudsmanden tilbageviser kritik

Forbrugerombudsmanden politianmeldte i 2016 en virksomhed, som har ansat kommunikationsvirksomheden Rossen & Company ApS til at undersøge Forbrugerombudsmandens virke. Virksomheden Lux International Sales ApS er politianmeldt for at sende uanmodede pakker og krav om betaling til forbrugere. Politianmeldelserne skete efter, at…
Læs mere...

Forsikringsmægler betaler 200.000 kroner i bøde

Aon Private Consulting Forsikringsmæglere A/S har vedtaget en bøde på 200.000 kroner efter at være blevet politianmeldt af Forbrugerombudsmanden. Virksomheden har via breve og telefonopkald kontaktet forbrugere, der har frabedt sig henvendelser fra virksomheder ved at tilmelde sig Robinsonlisten. Aon Private Consulting Forsikringsmæglere har…
Læs mere...

ViaBill skal betale gebyrer tilbage

Forbrugerombudsmanden har anlagt sag mod låneudbyderen ViaBill for ulovligt at hæve et gebyr på 39 kroner på forbrugernes konti, når forbrugerne betalte deres månedlige ydelser for sent. Forbrugerombudsmanden har anlagt sag mod låneudbyderen ViaBill A/S ved Sø- og Handelsretten. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse har selskabet overtrådt god…
Læs mere...

Profil Optik skal betale bøde for at vildlede forbrugerne

Optikerkæden Profil Optik betaler en bøde på 140.000 kroner for at vildlede forbrugerne. Forbrugerombudsmanden politianmeldte kæden for en udsalgskampagne, hvor det ikke var oplyst tydeligt, hvilke betingelser forbrugerne skulle opfylde for at opnå en lovet rabat. Forbrugerombudsmanden politianmeldte Profil Optik i maj 2016 for vildledende…
Læs mere...

Microsoft Danmarks tvungne opdatering var ulovlig

Det var i strid med god markedsføringsskik, da Microsoft Danmarks opdatering til Windows 10 blev installeret hos forbrugere, selvom forbrugerne afviste opdateringen. Selv om forbrugerne afviste en Microsoftopdatering til Windows 10, blev opdateringen alligevel installeret. Efter klager til Forbrugerombudsmanden har Forbrugerombudsmanden vurderet,…
Læs mere...

Afvis opkrævninger fra det estiske advokatfirma Storm & Mets

Forbrugerombudsmanden advarer

Forbrugerombudsmanden opfordrer forbrugere, der modtager opkrævninger for bilvurderinger fra hjemmesiden www.bilenspris.com til straks at henvende sig til Forbrugerombudsmanden. Opkrævningerne bliver sendt fra det estiske advokatfirma Storm & Mets OÜ eller via en domstol i Estland (Landsretten i Pärnu). Flere danske forbrugere har modtaget et…
Læs mere...

Markedsføringsloven blev overtrådt i flere magasiner

Annoncørbetalt indhold

Forbrugerombudsmanden har fokus på skjult reklame i trykte medier og har nu indskærpet reglerne om markering af reklame over for flere virksomheder. De har overtrådt markedsføringsloven i forskellige magasiner, hvor det ikke fremgik tydeligt, hvad der var reklame, og hvad der var redaktionelt indhold.   TB Media ApS og Berlingske Media A/S har…
Læs mere...