Det er bare mig ...

Ny kampagne skal få flere til at anmelde voldtægt.

Undersøgelser viser, at kun cirka hver fjerde voldtægt bliver anmeldt til politiet. Og kender ofret gerningsmanden i forvejen, er tallet endnu lavere. Det lave antal anmeldelser skyldes fx følelse af skyld og skam, hensyn til gerningsmanden, eller tvivl om det nytter noget at anmelde.

Politiet starter derfor nu en kampagne, som sætter fokus på, at de fleste voldtægter begås af en person, som ofret kender, og at det er normalt som offer at være i tvivl om, hvorvidt man ønsker at gå til politiet. Men voldtægt er en meget alvorlig forbrydelse, og det er derfor vigtigt, at det anmeldes.

anmelde voldtægt
Ny kampagne skal få flere til at anmelde voldtægt.

Kampagnen henvender sig primært til personer, som er ofre for en voldtægt eller et voldtægtslignende forhold, hvor offer og gerningsmand kender hinanden i forvejen. Kampagnen fortæller offeret, at selvom de som udgangspunkt måske frivilligt er gået ind i forløbet, der leder op til et overgreb, og at overgrebet er foretaget af en, de kender, så kan det stadig være en kriminel handling.

Målet med kampagnen er at hjælpe de ofre, som er blevet udsat for en seksuel krænkelse, og som er i tvivl om de vil anmelde det til politiet, fortæller politiinspektør i Nationalt Efterforskningscenter (NEC) i Rigspolitiet Michael Kjeldgaard:

Voldtægt er en meget alvorlig forbrydelse, og vi har derfor et stærkt ønske om, at ofrene anmelder det til os. Vi ved, at tvivl og usikkerhed rammer mange ofre efter et overgreb, men vi ønsker, at de kommer til os, så vi kan hjælpe.

Politiet har siden 2016 iværksat en række initiativer med henblik på at styrke behandlingen af voldtægtssager, herunder nye retningslinjer, uddannelse i ny afhøringsmodel, dialog med interne og eksterne eksperter mv. Kampagnen ligger i forlængelse af de mange initiativer og er med til at understøtte politiets indsats på voldtægtsområdet.

Kampagnen er rettet mod en ung målgruppe og vil primært køre på sociale medier som Facebook, Instagram og YouTube med link til kampagnesiden .