Det er bare mig ...

Politiet satte fokus på sikkerhedsseler og mobiltelefon

Politiet gennemførte i uge 37, fra mandag den 11. til søndag den 17. september 2017 en målrettet indsat mod manglende brug af sikkerhedsseler og andet sikkerhedsudstyr samt brug af håndholdt mobiltelefon under kørslen.

Kontrollen indgik som et led i rækken af fælleseuropæiske færdselspolitikontroller i samarbejde med TISPOL. Ved kontrollerne blev der i perioden standset 888 køretøjer. Der blev konstateret over 350 forseelser, heraf: 

  • Voksne, manglende brug af sikkerhedssele: 99
  • Børn, hvor der ej var anvendt sele/godkendt sikkerhedsudstyr: 2
  • Brug af håndholdt mobiltelefon: 126
  • Spirituskørsel: 4
  • Kørsel i frakendelsestiden eller uden erhvervet kørekort: 8

På trods af at risikoen for at blive dræbt i et uheld halveres, når man benytter sikkerhedsselen, viser tallene fra politiets kontrol i sidste uge, at nogle førere og passagerer fortsat undlader at bruge sikkerhedssele under kørslen.

Tallene viser samtidig, at brugen af håndholdt mobiltelefon fortsat udgør et problem for trafiksikkerheden. Uopmærksomhed er blandt de hyppigste uheldsfaktorer i trafikken og kan være årsag til en tredjedel af alle uheld, viser undersøgelser.

 

Det her har måske også din interesse