Det er bare mig ...

ROSKILDES ENESTÅENDE HISTORIE

Ny Stor Udstilling

Roskilde Museum slår dørene op for ’Roskilde – magt og mennesker’. Om byen, der rejste sig som nordeuropæisk magtbastion, mistede sin storhed og alligevel satte præg på det Danmark, vi kender i dag.

Året er 1413. Bevæbnede mænd skrumler tværs over Sjælland med et vogntog. De er på vej mod Roskilde, og lasten er ikke helt almindelig: det er Dronning Margretes lig. For biskop Lodehat i Roskilde har sat sin magt igennem. Sammen med den nyslåede kong Erik af Pommeren har han – mod Sorø-munkenes vilje – trumfet igennem, at dronningen skal fjernes fra Sorø. Og Roskilde vil med sin gotiske katedral være kongelig gravby for et kommende unionsdynasti.

Nordeuropæisk metropol

Roskilde - magt og menneskerRoskilde havde på det tidspunkt været et magtcentrum i flere hundrede år. Middelalderens Roskilde var styrtende rig – med bispesæde, fem klostre, 13 sognekirker og omtrent 200 højtuddannede kirkefolk. Det var en driftig by med tilrejsende fra nær og fjern og en livlig import af kvalitetsvarer, lige fra vokslys til byggematerialer – en nordeuropæisk metropol, et åndeligt brændpunkt for tidens højeste dannelse og viden.

Præcis hvordan dronninge-flytningen foregik den dag eller nat i 1413, er der ingen der ved. Men at biskoppen med sin beslutning udnyttede og forstærkede Roskildes position og symbolske betydning, det står fast.

En by af ringhed og lidenhed

264 år senere ser billedet af Roskilde anderledes ud: ”Men af denne storhed er nu knap nok skyggen tilbage, idet byen er sunket ned til en endog særlig grad af ringhed og lidenhed, så at fortidens storslåede glans og pragt nu er skrumpet sammen til nogle korte stræder og gyder.” skriver korttegneren Peder H. Resen, og hans kort fra 1677 gengiver et Roskilde, der ikke længere kan fylde sine egne rammer ud. Store arealer, som før var bebyggede, står nu tomme hen. Samtidig er København løbet med bispesæde, universitet, møntproduktion og en stor del af det handelsliv, som Roskilde tidligere var så rigt på. Roskilde har tabt stort set alt.

Aftryk i dag

I dag er Roskilde en købstad tæt på hovedstaden. Men det er også en by, som har en helt enestående position i historien, og som på mange måder har formet det Danmark, vi kender i dag. Tværs gennem århundreder, uagtet nedgang og forfald, trækker middelalderens storhedstid sine spor, helt op til i dag. Roskilde-freden, Stænderforsamlingerne, den første jernbanestrækning og nutidens Roskilde-festival understøtter fortællingen om en by, som fortsat sætter sit præg på Danmarkshistorien.

Domkirken er det mest konkrete aftryk af middelalderens magt og vælde. Men lige så vigtige er de usynlige, mentale aftryk, som middelalderen har sat, og som har betydning for byens status i dag. Det gælder ikke mindst roskildensernes egen opfattelse af os selv og vores by. Vi render ikke længere og stjæler folks jordiske rester, men vi kan godt stadig ærgre os over, at København blev landets hovedstad. Der er en helt særlig selvbevidsthed her, som trækker tråde langt tilbage i historien.Annemette Birk Lund, formidlingschef

Gæsterne suges ind i oplevelsen

Byens dramatiske fortælling foldes ud i en sanselig oplevelse, hvor lys, lyd og rum understøtter fortællingen og slår skiftende stemninger an hele vejen gennem den 1000 m2 store udstilling.

Det er vores ambition, at gæsterne suges ind i oplevelsen af fortidens stemninger og fortællinger. De skal fysisk mærke kirkens magt, når de træder ind i udstillingen, og de skal fornemme byens forløb af snævre gader på egen krop. Det er vigtigt for os, at hele rummet bliver en del af oplevelsenAnnemette Birk Lund, formidlingschef

Støtte til gode liv

To tiltag er udviklet særligt med det formål at suge de yngste museumsgæster ind i historien: en smartphone-skattejagt til børn fra 6-årsalderen og smartphone-spillet ‘Astral-rejsen’ for de 12-16 årige. Netop den inddragende formidling og de digitale indsatser var afgørende, da Nordea-fondens valgte at støtte tilblivelsen af udstillingen.

Den inddragende og moderne formidling af danmarkshistorien vil uden tvivl styrke interessen og forståelsen af vores historiske fællesskab. At flere kender vores rødder er vigtigt for vores identitet, selvforståelse og oplevelse af at være del af et større fællesskabHenrik Lehmann Andersen, direktør Nordea-fonden

FAKTA

Udstillingen åbnes officielt af kulturministeren fredag den 6. oktober kl. 14 og er åben for offentligheden fra og med lørdag den 7. oktober.

’Roskilde – magt og mennesker’ er blevet til med støtte fra Nordea-fonden, Augustinus Fonden og Bikubenfonden.

Udstillingsdesignet er skabt i samarbejde med Søren Ralkov, Dear Brand.

Den nye, faste udstilling på Roskilde Museum har et areal på 1000 m2. Sammen med børneudstillingen og specialudstillingerne, der åbnede i juli, udgør den samlede permanente udstilling på Roskilde Museum mere en 1600 m2.

Det her har måske også din interesse