Det er bare mig ...

Forbrugerombudsmandens årsberetning

for 2016

Christina Toftegaard Nielsen

I 2016 klagede flere end 4.000 forbrugere til Forbrugerombudsmanden. Knap 500 erhvervsdrivende og erhvervsorganisationer henvendte sig og ca. 100 sager blev taget op på Forbrugerombudsmandens eget initiativ. Det fremgår af Forbrugerombudsmandens årsberetning for 2016.

Forbrugerombudsmanden afsluttede ca. 3.600 sager. Forbrugerombudsmandens årsberetning indeholder bl.a. oplysninger om nye vejledninger og sager, som Forbrugerombudsmanden har afsluttet i løbet af året, på følgende indsatsområder (ikke prioriteret rækkefølge):

  • Politianmeldelser af abonnementsfælder og andre grove lovovertrædelser
  • Håndhævelse af forbuddet mod vildledende markedsføring bl.a. ved online salg, på energiområdet og på teleområdet
  • Håndhævelse af forbuddet mod uanmodede e-mails og telefonopringninger fra virksomheder
  • Håndhævelse af forbuddet mod skjult reklame i nyhedsmedier, magasiner og ved brug af influenter
  • Håndhævelse af den forbrugerbeskyttende lovgivning i ”det kontantløse samfund”
  • Tilsyn med lånemarkedet

Ud over omtale af afsluttede sager og projekter, samt statistik, indeholder årsberetningen et nyt afsnit om Forbrugerombudsmandens organisation og økonomi.
Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Udviklingen løber rigtig stærkt i den verden af tilbud, som vi forbrugere færdes i. Men uanset hvor hurtigt den digitale udvikling løber, skal virksomhederne overholde den forbrugerbeskyttende lovgivning. Både af hensyn til forbrugerne og af hensyn til konkurrerende virksomheder, som overholder lovgivningen. Årsberetningen indeholder eksempler på forretningskoncepter, hvor lovgivningen ikke blev efterlevet.”

”At det går hurtigt stiller krav til os som tilsynsmyndighed. Et effektivt tilsyn forudsætter, at vores vidensniveau følger med udviklingen i erhvervslivet. Uden de mange henvendelser fra opmærksomme forbrugere ville vi ikke kunne forfølge en stor del af de sager, som er omtalt i årsberetningen.”

 

Det her har måske også din interesse