Det er bare mig ...

Ulovligt at indsamle kunders betalingsoplysninger

Virksomheder må ikke indsamle oplysninger om, hvor deres kunder handler, og hvad de køber. Det slår Forbrugerombudsmanden fast efter flere nye henvendelser. Forbuddet skal beskytte forbrugerne mod, at deres oplysninger bliver misbrugt til markedsføring.

Det er ikke kun banker, som ikke må indsamle oplysninger om deres kunders forbrugsmønstre til brug for fx markedsføring og videresalg. Detailbutikker, dagligvarekæder og andre virksomheder må heller ikke lagre oplysninger om, hvor kunderne bruger deres betalingskort, og hvad de køber. Det slår Forbrugerombudsmanden fast efter at have behandlet flere nye henvendelser om emnet.
Det vil efter vores opfattelse være i strid med betalingstjenesteloven, hvis en butik kortlægger en kundes forbrugsmønstre på baggrund af oplysninger om, hvor kunden bruger sit betalingskort, eller hvad kunden køber. Grundlæggende skal forbuddet beskytte kunderne mod, at deres oplysninger bliver misbrugt til markedsføring eller andre uvedkommende formål,Christina Toftegaard Nielsen, forbrugerombudsmand
Forbrugerombudsmanden har i en sag fra 2014 vurderet, at forbuddet kun omfattede banker og andre udbydere af betalingstjenester. Men nye henvendelser og den generelle udvikling på området har fået Forbrugerombudsmanden til på ny at se på tolkningen af reglerne. I visse tilfælde må en virksomhed godt indsamle kundens betalingsoplysninger. Det gælder eksempelvis, hvis det er nødvendigt for at gennemføre en funktion, som udbyderen har knyttet til betalingskortet.

Betalingstjenestelovens § 85, stk. 3

– Forbuddet mod indsamling af betalingsoplysninger gælder for alle de betalingsinstrumenter, som er omfattet af betalingstjenesteloven.
-Det er fx betalingskort eller adgangskoder til netbank
– Forbuddet betyder, at virksomheden som udgangspunkt ikke må indsamle oplysninger om, hvor forbrugerne bruger deres betalingsinstrument, og hvad de køber
– I få tilfælde kan virksomheden indsamle oplysninger, fx hvis det er nødvendigt for, at kunden kan gennemføre betalingen eller for at forhindre misbrug af kundens betalingskort
– Formålet er at sikre, at kundens betalingsoplysninger ikke bliver brugt til fx at danne forbrugsprofiler, som kan sælges eller videregives til andre virksomheder med henblik på markedsføring
– Forbrugeren kan ikke give samtykke til, at virksomheden må indsamle oplysningerne  

Opdatering 26/1 2016

Forbrugerombudsmanden: Rene loyalitetsprogrammer er som udgangspunkt lovlige


Rene loyalitetsprogrammer vil som udgangspunkt være lovlige. Det understreger Forbrugerombudsmanden, efter hendes udtalelse tidligere fredag har givet anledning til flere henvendelser.

Forbrugerombudsmanden understreger derfor, at forbuddet alene gælder indsamling af kunders betalingsoplysninger. Det gælder ikke indsamling af oplysninger fra loyalitetskort, hvor til der ikke er tilknyttet et betalingskort. Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger: “Butikker må som udgangspunkt gerne registrere oplysninger fra loyalitetskort, der ikke er betalingskort. Og de må gerne bruge de oplysninger til markedsføring.”

Det her har måske også din interesse