Det er bare mig ...

Forbruger vinder sag med stor betydning for flypassagerer

Rejseportalen Goleif er forpligtet til at betale en forbrugers erstatningsrejse efter et flyselskabs konkurs. Det har Østre Landsret afgjort i dag. Sagen kan få stor betydning for forbrugere, der køber flybilletter hos lignende udbydere på nettet.

Rejseportalen Goleif er forpligtet til at erstatte en forbrugers hjemrejseudgifter, efter at flyselskabet Cimber Sterling gik konkurs. Det har Østre Landsret afgjort i dag. I sin afgørelse udtaler Østre Landsret blandt andet: ”I bookingflowet på hjemmesiden samt i rejsebetingelserne under overskriften ”Ansvar for rejsens gennemførelse” fremgik, at GoLeif.dk/Den Danske Rejsegruppe optrådte som ”formidler”, og at GoLeif.dk/Den Danske Rejsegruppe ikke ”[solgte] rejser i … eget navn”. Det kan imidlertid ikke antages, at den almindelige forbruger alene på baggrund af disse oplysninger kunne udlede, hvilken betydning dette havde for den pågældendes retsstilling i forhold til GoLeif.dk/Den Danske Rejsegruppe.” Efter en samlet vurdering finder Østre Landsret, at forbrugeren med rette måtte gå ud fra, at aftalen var indgået direkte med Den Danske Rejsegruppe. Herudover understreger landsretten, at det ikke må anses som almindeligt kendt hos forbrugerne, at rejseportaler som altovervejende hovedregel kun er formidlere for flyselskaberne. Forbrugeren købte i 2012 flybilletter til Nice på internetportalen goleif.dk. På hjemrejsen skulle forbrugeren flyve med Cimber Sterling, som gik konkurs kort inden afrejse. Goleif har nægtet at erstatte forbrugerens udgifter til hjemtransporten under henvisning til, at GoLeif kun var formidler ved købet af flybilletterne, mens Cimber Sterling var forbrugerens direkte aftalepart. Dommen kan få betydning for 833 lignende sager om erstatning i Forbrugerklagenævnet, som har afventet Østre Landsrets dom. Østre Landsret når frem til en anden afgørelse end Byretten i Roskilde, der gav Goleif medhold i sagen i januar 2014. Det skyldes blandt andet, at der er kommet nye oplysninger frem om, hvordan hjemmesiden goleif.dk så ud på tidspunktet, hvor forbrugeren bestilte flybilletterne. Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger: ”Vi har nu rettens ord for, at Goleif, er forpligtet til at erstatte forbrugerens ekstraudgifter til nye flybilletter. Det er en principiel sag, som kan få stor betydning for de forbrugere, der køber flybilletter hos lignende rejseportaler.” ”Det skal være klart og tydeligt for forbrugerne, hvem de indgår en aftale med. Det var det ikke i denne sag. Vi vil nu gå i forhandling med Danmarks Rejsebureau Forening for fremadrettet at sikre, at oplysningerne bliver givet klart og tydeligt.” ”Generelt er det vigtigt, at forbrugerne er opmærksomme på, hvem de indgår en aftale med, før de handler. Det har betydning for, hvem de kan kræve erstatning fra, hvis noget går galt.

Baggrund for sagen

Forbrugeren købte i 2012 flybilletter til Nice på Goleif.dk. På udrejsen skulle han flyve med SAS og på hjemrejsen med Cimber Sterling, der dog gik konkurs. Goleif har nægtet at erstatte forbrugerens udgifter til hjemtransporten under henvisning til, at Goleif kun var formidler, mens Cimber Sterling var forbrugerens direkte aftalepart. I januar 2014 tabte forbrugeren sagen ved Byretten i Roskilde. I sin afgørelse lagde Byretten blandt andet vægt på, at Goleif oplyste på sin hjemmeside i ”footeren”, i forbindelse med betalingen og i sine betingelser, at selskabet ikke handlede i ”eget navn”. Byretten fandt derfor, at det fremgik på en tilstrækkelig klar og tydelig måde, at aftalen ikke blev indgået med Goleif, men derimod direkte med flyselskaberne. Forbrugerombudsmanden vurderede, at forbrugeren havde haft god grund til at tro, at det var selskabet, som ejer Goleif.dk, han indgik aftalen med – og ikke flyselskabet Cimber Sterling. Og at forbrugeren derfor kunne kræve erstatning for flybilletterne. På den baggrund gik Forbrugerombudsmanden ind i sagen.

Det her har måske også din interesse