Det er bare mig ...

Regler om skjult reklame

Skjult reklame

Forbrugerombudsmanden er klar med gode råd, der skal hjælpe bloggere med at overholde reglerne om skjult reklame.

I de gode råd til bloggerne slår Forbrugerombudsmanden blandt andet fast:

  • At det skal være tydeligt for forbrugere, der læser et blogindlæg, at der er tale om reklame.
  • At der er tale om reklame, når virksomheden og bloggeren har indgået en aftale om omtale af et produkt. Der skal dog ikke meget til for, at der foreligger en aftale
  • At blogindlæg, hvor reklamen er målrettet voksne, klart og tydeligt skal markeres med ”reklame”, ”annonce”, ”betalt indlæg” eller ”sponsoreret indlæg”, hvis bloggeren vil være sikker på ikke at overtræde forbuddet mod skjult reklame.
  • At kravene til ordvalg og tydelighed skærpes, hvis der er tale om reklame i blogindlæg rettet mod børn og unge. Blogindlægget vil være tilstrækkeligt markeret, hvis det er markeret med ”reklame ” eller ”dette indlæg er betalt af X”.

De gode råd er netop sendt til de interessenter, som Forbrugerombudsmanden holdt møde med tidligere på året. Interessenterne har fået en frist til den 15. oktober 2015 til at komme med en tilbagemelding på, om de gode råd er dækkende.

Forbrugerombudsmanden afgjorde sidste år, at en bloggers omtale af et latte-produkt skulle have været markeret som reklame, fordi bloggeren omtalte produktet efter aftale med virksomheden, som stod bag det.

Afgørelsen førte til en del debat på de sociale medier mellem bloggere om, hvornår og hvordan man som blogger skal markere et blogindlæg som reklame.

På den baggrund har Forbrugerombudsmanden udarbejdet gode råd til bloggere. Herudover har Forbrugerombudsmanden samlet nogle af de hyppigst stillede spørgsmål om reklamer på sociale medier i en FAQ.

Se Forbrugerombudsmandens gode råd til bloggere  
Se FAQ om reklamer på sociale medier

Der har været tvivl om, hvornår og hvordan et blogindlæg skal markeres som reklame. Vi klæder nu bloggerne på, så det bliver nemmere at overholde reglerne for skjult reklame.

Hvis bloggerne er det mindste i tvivl om, hvorvidt et indlæg er reklame, vil jeg råde dem til at markere det som reklame. Så er de helt sikre på at overholde markedsføringsloven.Christina Toftegaard Nielsen, Forbrugerombudsmand

Markedsføringslovens § 4:
En reklame skal fremstå således, at den klart vil blive opfattet som en reklame uanset dens form og uanset, i hvilket medium den bringes.

 

Det her har måske også din interesse