Det er bare mig ...

Fem pistoler stjålet fra Frøslevlejrens Museum

Tirsdag formiddag fjernede en eller flere ukendte gerningsmænd fem pistoler ved et indbrud i en udstillingsmontre i Frøslevlejrens Museum. Våbnene er ikke funktionsdygtige og har alene interesse for samlere. Ved et tyveri er fem tyske pistoler fra Anden Verdenskrig stjålet fra våbenmontren i hovedvagttårnet i Frøslevlejrens Museum. Tyveriet skete tirsdag 4. august mellem klokken 10 og 12 i museets åbningstid. Der er tale om ufunktionsdygtig gjorte våben, som er uskadelige og kun har samleres interesse.

Løjtnant Wieselers pistol
Her er det Løjtnant Wieselers pistol, som spillede en rolle under augustoprøret i Odense i 1943, og som intet har med pistolerne fra Frøslevlejrens Museum at gøre …

En museumsgæst gjorde opmærksom på, at der var fjernet et glas i den pågældende montre, og museets personale kunne konstatere, at fem våben var forsvundet. Tyvene har handlet meget koldblodigt og har tilsyneladende haft held til at omgå udstillingens sikringsforanstaltninger. Udstillingen i hovedvagttårnet lukkes derfor midlertidigt, mens sikringssystemerne undersøges. De øvrige udstillinger i Frøslevlejrens Museum er fortsat åbne. Frøslevlejrens Museum, som er en del af Nationalmuseet, har meldt tyveriet til Syd- og Sønderjyllands Politi og afventer efterforskningen. Indtil politiet har afsluttet sin efterforskning har Nationalmuseet og Frøslevlejrens Museum ikke yderligere kommentarer til tyveriet. Henvendelse om tyveriet skal ske til presseansvarlig på Nationalmuseet Henrik Schilling på tlf.: 41 20 60 16

Det her har måske også din interesse