Det er bare mig ...

Stenrev og torskens ædegilder

Stenrev er en vigtig naturtype med stor artsrigdom, som danner grobund for tangplanter og som hjemsted for fisk, der finder føde og skjulesteder på revet. Gennem de seneste 100 år er der sket en væsentlig reduktion af stenrevene i de kystnære, danske områder, da stenene er fisket op og brugt i anlægsarbejder, til blandt andet broer og moler.

Af samme grund blev stenfiskeri i 2010 helt forbudt, og indsatsen går nu den anden vej med forsøg på at genetablere revene og artsrigdommen i de kystnære områder. Som et bidrag til dette har DTU Aqua har med støtte fra blandt andet Den Blå Planet undersøgt, hvordan fisk reagerer på forskellige typer kunstige stenrev for således at afdække betydningen af revenes fysiske udformning for fiskenes vækst og overlevelse.

Skællede lækkerier

Foredrag på Den Blå Planet
Mandag den 18. maj klokken 19 holder biolog og ph.d. Mikael van Deurs foredrag på Den Blå Planet om forskningen i stenrev, og han vil desuden fortælle om torskenes ædegilder.

Torsk æder sild

Hvert efterår svømmer fede sild gennem Øresund på deres vandring, og det udnytter torskene til at spise løs af de skællede lækkerier. Men fordi sildene kun er der kortvarigt, kan torskene kun få denne fedtholdige føde i korte perioder. Man ved endnu ikke, hvilken betydning disse ædegilder har for torskene, men det er Mikael van Deurs ved at undersøge, og han vil fortælle om sin forskning i fænomenet. 

Det her har måske også din interesse