Det er bare mig ...

Renault Danmark politianmeldt

Renault-Logo-3DRenault Danmark A/S har i sin prisliste for to bilmodeller brugt vildledende prissammenligninger, som gav forbrugerne indtryk af, at de kunne købe bilerne til en mere fordelagtig pris, end det reelt var tilfældet. Forbrugerombudsmanden politianmelder nu bilimportøren.

Renault Danmark reklamerede i maj og juni 2013 for, at forbrugerne kunne få bestemte bilmodeller til nogle særligt fordelagtige kampagnepriser. I prislisten, der lå på renault.dk, var førpriserne på bilmodellerne streget over, mens kampagnepriserne stod med rødt nedenunder.

Ifølge Renault Danmark havde førpriserne imidlertid kun været gældende i cirka tre uger, før kampagnen startede den 1. maj.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var sammenligningen mellem førpriserne og kampagnepriserne vildledende, fordi forbrugerne fik indtryk af, at kampagnepriserne var den usædvanlige pris, mens førprisen var det normale prisniveau. Reelt set forholdt det sig lige omvendt, idet kampagnepriserne var gældende i længere tid end de angivne førpriser.

Forbrugerombudsmanden vurderede desuden, at det var vildledende, da Renault Danmark den 1. juli forlængede kampagnen frem til den 30. september 2013 og fortsatte med at angive de samme overstregede førpriser som udtryk for det normale prisniveau. På det tidspunkt havde førpriserne ikke været gældende i flere måneder, og kampagneprisen var derfor i virkeligheden normalprisen.

Endelig fandt Forbrugerombudsmanden det vildledende, at Renault Danmark i sin prisliste fra 1. oktober 2013 fortsat brugte de gamle førpriser fra april 2013 som sammenligningsgrundlag i forhold til sine nye priser. Det fik besparelserne til at se større ud, end de var.

forbrugerombudsmanden

Konstitueret forbrugerombudsmand, Benedikte Havskov Hansen, siger:

Prisen er en af de vigtigste oplysninger, som en forbruger skal have for at kunne vurdere, om et tilbud er godt eller ej. Derfor er det alvorligt, når Renault Danmark i flere måneder vildleder forbrugerne til at tro, at de får bilerne til en helt særlig pris, når det reelt set er den normale pris.

Markedsføringslovens forbud mod vildledning.
Ifølge markedsføringslovens § 3 må en erhvervsdrivende ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet.

Det her har måske også din interesse