Det er bare mig ...

Nyt hjem til pigrokker fra Kattegatcentret

Kattegatcentret har doneret to fine pigrokke-hanner til  akvariet i Rotterdam Zoo, som led i et internationalt avlsprogram.

”Som medlem af verdens største zoo- og akvarieorganisation EAZA deltager vi aktivt i internationale avlsprogrammer, og det er i den forbindelse, at vi har doneret to fine pigrokke-hanner til Akvariet i Rotterdam ZooRune Kristiansen, kurator og marinbiolog i Kattegatcentret

Pigrokke-hannerne blev født i Kattegatcentret den 22. september 2012, og der venter dem en vigtig opgave i Holland.

Foto: Kattegatcentret
Pigrokke flytter til Akvariet i Rotterdam Zoo. Foto: Kattegatcentret

 

”Akvariet har i forvejen to pigrokke-hunner, så forhåbentligt vil vores hanner bidrage til, at de i Holland kan fortsætte det vigtige avlsarbejde,” fortæller Rune Kristiansen.

Avlsprogrammerne har dels til formål at bevare truede dyrearter, men også at gøre offentlige akvarier selvforsynende med dyr, så naturen skånes mest muligt.

FAKTA
  • Vestatlantisk pigrokke (Dasyatis americana) kan veje op til 135 kg og få et vingefang på 2 meter. Læs mere her  icon-external-link-square 
  • Hajer og rokker har det generelt svært i naturen. En fjerdedel af alle bruskfisk (hajer, rokker og havmus) vurderes at være truet.
  • Kattegatcentret har siden 2008 arbejdet målrettet med specifikke opdrætsprogrammer for flere af centres danske og tropiske fiskearter og blev i 2014 optaget i den europæiske sammenslutning af zoologiske haver og akvarier – EAZA (European Association of Zoos and Aquaria).

Vestatlantisk pigrokke (Dasyatis americana) hører til i det vestlige Atlanterhavs varmere områder

640px-Dasyatis_americana_rangemap

 icon-arrow-circle-right Link til Kattegatcentret  icon-external-link-square 

Det er muligt at støtte Kattegatcentrets vigtige avlsarbejde ved at give en donation. Se mere på deres hjemmeside.