Det er bare mig ...

Debataften om grønlandsk sælfangst

Må inuit-fangere i Arktis fortsat fange sæler og sælge deres skind – eller har fangererhvervet ingen fremtid? Vær med, og giv din mening til kende, når Nationalmuseet inviterer til debataften den 21. januar kl. 17.00-19.00.

Igloolik EskimoUden sælen ville den arktiske befolkning aldrig have overlevet tusindvis af år i Arktis. Men måske er sælfangsten i Grønland snart historie. Tilhængere af sælfangst er bekymrede for, at 40 års antisæl-kampagner og EU’s generelle forbud fra 2009 mod import af sælprodukter har gjort sælpelsen til en uønsket vare. Få kender nemlig til den undtagelse i EU-lovgivningen, der tillader import af sæl fanget af inuit.

I anledning af Nationalmuseets særudstilling ”Pels – liv og død” inviterer museet den 21. januar kl. 17.00-19.00 til debataften, hvor et panel vil diskutere spørgsmålene: Skal fangere i Grønland og andre steder i Arktis holde op med at fange sæler og sælge dyrenes skind? Eller skal de fortsat kunne udføre et ældgammelt erhverv, som er en del af deres identitet? Hvis rettigheder tæller mest: Sælernes eller fangernes?

Til formålet er nedsat et panel med repræsentanter fra fangernes interesser og eksperter med viden om både dyreetik og økonomi. Journalist og Deadline-vært Martin Breum er aftenens ordstyrer. Debatpanelet tæller advokat Aaju Peter, som grønlandske og canadiske fangeres rettigheder. Hun vil forsvare inuits ret til at bedrive sælfangst, både til privatbrug og erhvervsmæssigt. Professor i bioetik Peter Sandøe gør os klogere på, hvordan de etisk funderede syn på dyr har ændret sig gennem tiderne. Og så giver Ph.d. Kåre Hendriksen fra Arktisk Teknologi ved DTU en forståelse af sælfangstens økonomiske betydning for folk i bygderne.

Målet med paneldebatten er både at se bagud og kigge ud i fremtiden. Panelet vil give os mulighed for at forstå, hvorfor fangsten af sæler er blevet et så ømtåleligt emne. Hvad er det for et syn på dyr, som præger dyreværnsorganisationer og deres tilhængere? Hvad er situationen lige nu i Grønland og ikke mindst: Hvad kunne være et bud på fremtiden?

Bør EU sikre kendskabet til inuit-undtagelsen gennem en oplysningskampagne, eller bør Danmark støtte sine medlemmer i Rigsfællesskabet? Hvilken rolle vil sælfangst spille i Grønlands fremtid som nation og for livet i bygderne? Sælen er fortsat vigtig som fødekilde, ligesom syv procent af den grønlandske arbejdsstyrke lever af fangst, og 10 procent er fritidsfangere.

Debatpanelet garanterer markante holdninger, men vi ønsker også, at folk i salen er med og gør deres til en god og gerne livlig debat om både dyr og fangeres rettigheder. Inden debatarrangementet kan man med fordel besøge særudstillingen ”Pels – liv og død”, som viser 300 skinddragter, blandt andet indsamlet af Knud Rasmussen under hans mange ekspeditioner til Grønland.

Fakta: Debataften om grønlandsk sælfangst

Tid og sted: Onsdag d. 21. januar kl. 17.00-19.00 i Nationalmuseets biograf i Prinsens Palæ.

Det er gratis at deltage i debatten. Tilmelding er ikke påkrævet, men det er nødvendigt at hente en billet i informationsskranken. Billetten udleveres indtil arrangementet begynder

Det her har måske også din interesse