Det er bare mig ...

1.150.882 gæster besøgte i 2014 Nationalmuseet

1.150.882 gæster besøgte i 2014 et af Nationalmuseets mange udstillingssteder. Det svarer til samme besøgstal som i 2013, og dermed fastholder Nationalmuseet et besøgstal på den gode side af en million.

Nationalmuseet Prinsens Palæ

Det største besøgstal oplevede udstillingerne i Prinsens Palæ, hvor 591.385 gik ind ad hoveddøren. Selvom besøgstallet i Prinsens Palæ i 2014 var væsentligt lavere end i 2013, er Nationalmuseets direktør Per Kristian Madsen ingen skuffet mand.

– Når man tager i betragtning, at besøgstallet i Prinsens Palæ var usædvanligt højt i 2013, så har jeg ingen grund til at være utilfreds. De gode besøgstal i 2013 skyldes særudstillingen Viking, som trak mange gæster, og jeg hæfter mig ved, at der i 2014 faktisk var 100.000 flere gæster end i 2012, siger Per Kristian Madsen.

I 2014 blev Tøjhusmuseet, Orlogsmuseet samt Trelleborg ved Slagelse en del af Nationalmuseet. Alle tre steder oplevede en fremgang i besøgstallet på mellem 27 og 50 procent. Netop i 2014 markerede Tøjhusmuseet nederlaget i 1864 med særudstillingen ”1864 – afslutning og begyndelse?” og Orlogsmuseet markerede 200-året for afståelsen af Norge med særudstillingen ”Under fælles flag”.

Per Kristian Madsen er ikke i tvivl om, at de to udstillinger har trukket mange gæster, men den store publikumsfremgang skyldes ikke alene de gode særudstillinger.

– Den markante publikumsfremgang skyldes også, at der som led i sammenlægningen med Nationalmuseet er indført gratis adgang, siger Per Kristian Madsen, der kan se tilbage på et begivenhedsrigt år.

2014 var året, hvor Musikmuseet åbnede i det gamle radiohus på Rosenørns Allé, og det var året, hvor projektkonkurrencen om det nye frihedsmuseum blev udskrevet. Men i 2015 bliver der ikke mindre travlt på Nationalmuseet. Til sommer åbner en stor særudstilling om de hvide busser, der fragtede danske kz-fanger tilbage til Danmark i slutningen af Anden Verdenskrig, og stort set samtidig genåbner oplevelsescentret Kongernes Jelling i en helt ny og opdateret version.

Besøgstal Nationalmuseet 2014

Prinsens Palæ 591.385
Tøjhusmuseet 73.313
Orlogsmuseet 36.917
Musikmuseet 3.933
Brede Værk 16.379
Frilandsmuseet 239.709
Trelleborg 44.526
Kongerens Jelling 22.447
Frøslevlejrens Museum 51.440
Kommandørgården 21.703
Liselund Slotspark 48.230
Lille Mølle 882
I alt 2014 1.150.864

 

 kilde: Nationalmuseet

Det her har måske også din interesse