Det er bare mig ...

Sådan ser social apartheid ud!

NYE TIDER. NYE KRAV. – POINTSYSTEMET

Pointkrav:

Over 24 år: 60

Under 24 år: 120

I/ Færdiggjort uddannelse

120 POINT PhD/kandidatuddannelse i Danmark eller top 20 universitet
80 POINT PhD/kandidatuddannelser andre universiteter i udlandet
70 POINT Bacheloruddannelser i Danmark eller top 20 universitet
50 POINT Bacheloruddannelser andre universiteter i udlandet
50 POINT Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser i Danmark
40 POINT Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser i udlandet

II/ Erhvervserfaring

80 POINT Kvalificeret erhvervserfaring (positivliste-job) i 2 år i Danmark
60 POINT Kvalificeret erhvervserfaring (positivliste-job) i 2½ år ud af de seneste 3 år i udlandet
40 POINT Anden erhvervserfaring i 2½ år ud af de seneste 3 år i udlandet

III/ Sproglige kvalifikationer

50 POINT Dansk, svensk og norsk på niveau svarende til studieprøven (C 1)
40 POINT Engelsk, tysk, fransk, spansk på niveau svarende til studieprøven (C 1)

IV/ Øvrige

20 POINT Dansk på niveau svarende til Prøve i Dansk 2 (B1-B2)
20 POINT Engelsk, tysk, fransk, spansk på niveau svarende til Prøve i Dansk 2 (B1-B2)
20 POINT Hvis ansøger ikke bosætter sig i et udsat boligområde
10 POINT Aktiv deltagelse i globale humanitære organisationer
10 POINT Selvforsørgelse (kan ikke kombineres med erhvervsarbejde)

Der kan opnås point med kvalifikationskrav fra grupperne I-III. Der kan suppleres med op til 20 point fra gruppe IV.

Det her har måske også din interesse